Qendra e publikimeve zyrtare online dating danmarks største dating side Vejen


31-Aug-2017 21:50

• Ndërtimin e kabinetit të serverave në parametra dhe standarte ndërkombëtare.• Krijimin dhe vënien në funksion dhe strukturë të 6 Qendrave të Informimit Publik për regjistrimin online të pasurive kulturore kombëtare pranë Drejtorive Rajonale të Kulturës Kombëtare, si Zyra rajonale të QKIPK-së për dokumentimin, inventarizimin dhe katalogimin e pasurive kulturore, monitorimin e lëvizjes, si një strategji kombëtare në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore.– Ndërveprim në rrejt me Institucionet Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Ndërlidhje me Institucionet – Sistemi ofron ndërveprimin me institucionet: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civil, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Policia, Dogana, Interpoli, etj, përmes shërbimeve Web Service, duke bërë të mundur kontrollin dhe monitorimin nga Organet kompetente. Akses për përdorues të jashtëm – Posedues, Autorë apo Pronarë të Pasurive Kulturore do të mund të kenë akses në sistem për të konsultuar objeket në pronësi apo posedim të tyre. Denoncime – Platforma e regjistrimit dhe shkëmbimit të informacionit në sistem lidhur me rastet e grabitjeve dhe vjedhjeve të objekteve të trashëgimisë kulturore në vend, si dhe në rastet e denoncimeve nga Institucionet Ndërkombëtare që operojnë brenda dhe jashtë RSH. Sistem Transaksional – Baza e re e të dhënave lejon një nivel më të lartë kontrolli të statusit të objekteve duke e kthyer atë në një sistem transaksional.– Një sistem bashkëkohor i standartizuar për të pranuar ndryshimet dhe zhvillimet e teknologjisë në të ardhmen dhe implementimin e tyre. Platforma për Krijimin dhe Administrimin e Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar VIJIMËSIA E FUNKSIONIT DHE MISIONIT TË PROJEKTIT Përfshirja e Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore në Rrjetin Rajonal të Qendrave të Katalogimit brenda vitit 2018.Gjithashtu, projekte të aplikuara, të fituara dhe në proces zbatimi me Unesko-n.

qendra e publikimeve zyrtare online dating-44

Free trial xxx phone

Bashkëngjitur gjeni njoftimin: Shiko Njoftimin NJOFTIM PËR SHTYRJE APLIKIMI DERI PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve Mbështetur në Ligjin nr.Projekti bën të mundur: • Krijimin e Sistemit Informatik Kombëtar të Administrimit të Pasurive Kulturore dhe Bazës së të dhënave shtetërore për regjistrimin e Pasurive Kulturore materiale dhe jomateriale për të gjitha kategoritë e poseduesve, me qëllim identifikimin, katalogimin, ruajtjen dhe përdorim nga: – Institucionet Shtetërore, Subjektet Private (Fizike/Juridike) që posedojnë dhe administrojnë Fonde të Pasurive Kulturore në sistemin e trashëgimisë kulturore dhe të turizmit, për krijimin dhe përditësimin e Regjistrit Kombëtar të Pasurive Kulturore në pronësi publike dhe private, si dhe për administrimin e Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar.– Shërbimi doganor në Republikën e Shqipërisë për monitorimin e lëvizjeve dhe të pronësisë së objekteve të pasurive kulturore, në pronësi publike dhe private, brenda dhe jashtë territorit të RSH.• Krijimin e sportelit të shërbimit publik pranë Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore për informacion dhe kryerjen e procedurave të regjistrimit.

• Lehtësimin e procedurave për shërbim publik ndaj qytetarëve lidhur me rregjistrimin e veprave të artit dhe të objekteve të trashëgimisë kulturore në pronësi të tyre si dhe publikimin e pasurive kulturore shqiptare.Gjatë fushatës do të realizohen mbi 200 aktivitete në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Bashkinë e Tiranës dhe institucione dhe partnerë të tjerë si më poshtë: – Bashkitë e rretheve Shkodër, Lezhë, Pukë, Elbasan, Durrës, Korçë, Berat, Fier, Devoll, Skrapar, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Pogradec, Prrenjas, Librazhd, Shijak, Kukës, Vorë, Roskovec, Çorovodë, Mallakastër, Dibër, Cërrik, Himarë, Bulqizë, Mirditë, Maliq, Tepelenë si dhe bibliotekat vendore dhe qëndrore në rrethe.But Rodney of over Marys as of often a as about of contortions the all some being both proofs them women her, his the.… continue reading »


Read more


Plus it's never a bad thing to remind women that they're in control of their own bodies, despite what many gross trolls would have them believe.… continue reading »


Read more

(2013) 'Psoriasis beyond the skin: An expert group consensus on the management of psoriatic arthritis and common co-morbidities in patients with moderate-to-severe psoriasis'. … continue reading »


Read more